Alarmmonitor

Utrustningen består av följande delar:

  • GSM modem
  • Extern antenn
  • USB kabel
  • Strömförsörjning
  • Programvara Alarmmonitor för Windows-dator

Alarmmonitorn har möjlighet att skicka e-post samt SMS till en lista med mottagare. För att använda den här funktionen måste datorn ha en anslutning till internet antingen via en extra installerad Ethernet-anslutning med internetfunktioner eller till det lokala nätverket där korrosionstestutrustningen och loggerdatorn är ansluten. I systemets larmfunktioner kan maximalt tio skåp övervakas samtidigt.