Korrosionstestutrustningar

 

ControlArt tillhandahåller en standardtestutrustning i fyra modeller TC 110TC 210TC 215 och TC 220.

Under provmetoder finns en tabell som visar vilka provstandarder som de olika modellerna klarar av.