Provhållare

Vi säljer specialtillverkade provhållare till  vår korrosionstestutrustning. Provhållarna har vi utvecklat för att möta de företagsstandards som är utgivna med avseende på t.ex. lutning och avstånd etc för plana provobjekt som är upp till 1 cm tjocka. Med användande av provställ tillverkade av ControlArt AB finns möjlighet att prova upp till 360 stycken 100*200 mm provpaneler samtidigt. Varje provhållare rymmer 18 stycken testpaneler eller andra provkroppar. Provhållarna kan vändas upp och ner för större provdetaljer. 20 stycken provhållare får maximalt plats i kammaren.