Testutrustningen är först och främst utvecklad för att tillgodose behovet av att testa cyklisk atmosfärisk korrosion med en bra reglernoggrannhet.
För normalt provtillstånd över rumstemperatur är en reglerande noggrannhet bättre, för den relativa luftfuktigheten ± 3 % RH och för temperaturen noggrannheten ±0,6 °C, i sektioner med konstanta förhållanden.

50 olika förprogrammerade tester är möjligt att lagra i den inbyggda regulatorn.
Testcyklerna förbereds i en vanlig PC och överförs till regulatorn med en USB-RS485-gränssnitt adapter.

”Regnlösning” blandas automatiskt av testutrustningen själv.

En loggerprogramvara på en dator kan, med en Ethernet-anslutning till skåpet,
ge aktuella kördata, samt lagrade data som även kan tillhandahållas som Excel-filer.

Underhållsbehovet av provningsutrustningen är mycket lågt.

Klimat och upptorkningsförhållanden är unikt jämna över provplanet på 2 m2.

TC 210

En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo-Ford testet. Utrustningen är också enkel att programmera för andra typer av exponeringscykler. I denna modell är kyldel såväl som saltregn inkluderat.

TC 220

En korrosionstestutrustning utvecklad för att kunna utföra cykliska korrosionstester såsom alla standardiserade Volvo teststandards såväl som det nya Volvo/Ford-testetdetnya VDA 233-102-testet, likaväl som ECC1-testet från Renault Automotive. I denna modell är frysdel och saltdimma såväl som saltregn inkluderat.

 Gemensamt för TC 210 och TC 220 är:

Samma typ av gjuten plastkammare och maskindel.
Kammarvolym 2m³och aktiv provplanyta 2m².
Styrsystem med moderna processregulatorer och PLC-teknik.
Automatisk “regnblandningssystem” med programmerbara salthalter och pH.
Automatisk provtagningsanordning för test av salthalt och pH.
Regnsystem passande för Volvo och Volvo/Ford standards.
Tre stycken programmerbara tidskontakter (24V reläutgång).

I TC 210 kammaren ingår:

• Separat kyldel som ger en temperatur runt 0°C.

I TC 220 kammaren ingår:

Separat frys och kyldel som ger en temperatur ner till -18°C.
Anpassade värmeväxlardelar i exponeringskammaren.
Saltdimsystem enligt ISO 9227.
Scrubber för rening av använd luft i kammaren.
Luftblåsning för att bli av med saltdimma.
Automatisk spolsteg i kammaren för maskindelarna.
In-line värmare för att uppehålla rätt temperatur vid användning av saltdimma.