TC 110

Kammarvolym 1moch aktiv provplanyta ca. 1m2. Kraftfullare än någonsin ger TC 100 serien använadren möjlighet att utföra produktutveckling samt verifiering med enbart några få knapptryckningar. Provplanets placering ger användaren en ergonomisk arbetsställning vid kontroll av provobjekt.

Användarinterfacet har tagit ett stort kliv framåt, Industri 4.0 med 12” touchscreen, vilket ger dig som användare direkt kontroll över såväl inkommande media, likväl som klimatstyrningen.

Testutrustningen är först och främst utvecklad för att tillgodose behovet av att testa cyklisk
atmosfärisk korrosion med en bra reglernoggrannhet. För normalt provtillstånd över rumstemperatur
är en reglerande noggrannhet bättre, för den relativa luftfuktigheten ± 3 % RH och för temperaturen noggrannheten ±0.8 °C,
i sektioner med konstanta förhållanden.

Obegränsat med förprogrammerade tester är möjligt att lagra i den inbyggda regulatorn.
Testcyklerna förbereds i en vanlig PC och överförs till regulatorn via Ethernet anslutning.

Testutrustningen loggar kördata och status i en inbyggd databas. Behovet av en extern dator är valfritt.
Med bifogad loggerprogramvara på en dator med en Ethernet-anslutning till utrustningen ges möjlighet att se aktuell kördata samt att lagra data.

Underhållsbehovet av provningsutrustningen är mycket lågt.

Klimatet och upptorkningsförhållandena är unikt jämnt över hela provplanet på 1 m2.